På Svenska

ProMart Oy är ett snabbt växande finländskt serviceföretag inom teknisk partihandel. Våra produkt- och servicehelheter omfattar verktyg, tillbehör, personlig skyddsutrustning och andra mindre produkter som behövs inom industri, byggande, verkstäder och underhåll. Vårt produktsortiment består av produkter från starka och välkända varumärken och leverantörer, som av proffs har konstaterats vara välfungerande och tillförlitliga. Med hjälp av våra tjänster kan våra kunder ersätta flera marginalleverantörer med en enda leverantör. Vi betjänar kunder över hela Finland med hjälp av våra olika servicemodeller.

 

Vår tillväxt är hållbar och lönsam. Vår omsättning under innevarande räkenskapsår överstiger 20 miljoner euro. Det är viktigt för oss att våra kunder är nöjda, vilket vi säkerställer genom ett unikt servicekoncept, yrkeskunskap och branschens bästa produkter. Företagets värderingar – Ärlighet, Kontinuerlig utveckling och Tillsammans mot framgång – styr vårt arbete på ProMart. De styr hela personalens agerande i kontakterna med såväl kunder och leverantörer som andra intressenter.

 

1. Tillsammans mot framgång
Att nå framgång tillsammans är grundidén för vår affärsverksamhet. Målet är ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete med våra kunder. Det är ekonomiskt lönsamt för kunderna att använda våra tjänster, eftersom de gör kundernas egna processer och rutiner effektivare. Vi strävar efter att arbeta för kundens bästa genom att leta efter lösningar på de utmaningar som verksamheten medför, optimera kundens lageromsättning och tillämpa en konsekvent prissättning.

2. Ärlighet
Ärlighet är en grundläggande värdering som styr all vår verksamhet. Ärlighet och öppenhet samt det förtroende som dessa skapar är förutsättningar för långsiktigt samarbetet med såväl kunder och leverantörer som andra intressenter.

3. Kontinuerlig utveckling
Företagsvärlden förändras fortlöpande. För att trygga företagets framgång krävs kontinuerlig utveckling. Detta krav berör företagets verksamhetsmodeller, datasystem, organisation och personal. Vi strävar efter att skapa största möjliga nytta för våra kunder, även när omständigheterna förändras.

 

Copyright © 2017 Promart