Pientavaralogistiikan toiminnot tehokkaiksi

Tänä vuonna olemme saaneet kuulla Suomesta ja maailmalta paljon positiivisia uutisia talouden ja työllisyyden hyvästä kehittymisestä. Näiden vaikutuksesta useilla kasvavilla toimialoilla kiire lisääntyy entisestään ja eri toimintojen toimivuus vaatii kehittämistä ja muutoksia kasvun ja kannattavuuden hallinnassa.
Kahdeksan toimintavuoden aikana olemme saaneet luotua monelle yritykselle palvelu- ja tuotevalikoiman, joiden avulla tilaamisen ja pientavaralogistiikan toimintoja on saatu karsittua tai kokonaan ulkoistettua. Yksittäiset palvelumme on lähtenyt kehittymään halusta olla asiakkaiden luona ratkaisemassa toiminnassa eteen tulleita haasteita. Näiden haasteiden kautta on alkanut muodostua palvelumalleja mitä olemme jatkojalostaneet sähköisillä ratkaisuilla. Sähköisten palveluiden tuomat mahdollisuudet ovat jatkuvasti suuremmassa roolissa näinkin perinteisellä alalla kuin työkalujen ja tarvikkeiden toimittamisessa. Rakentamisen ja teollisuuden asiakkaamme haluavat entistä enemmän pienempiä ja kohdekohtaisia toimituksia saaden myös kustannukset kohdistettua oikeille projekteille. Tällöin tarve omiin varastoihin sidotuille pääomille vähenee, mutta tavaraa on siellä missä sitä tarvitaan. Tervetuloa asiakkaaksemme hyötymään palveluistamme!

Copyright © 2017 Promart