Pölyntorjunnalla terveyshyötyjen lisäksi myös kustannussäästöjä työmaille

Vaikka lakimuutos kovapuupölyn- ja kvartsipölyn raja-arvoista tuli voimaan jo vuoden 2020 alussa, pölyntorjuntaan liittyvä ohjeistus saattaa useassa yrityksessä odottaa vielä päivittämistä. Uudet säädökset ovat myös lisänneet kysymyksiä laitteisiin ja työmaaimuriluokituksiin liittyen.

Pölyntorjunta on välttämätöntä työmaahenkilöstön ja mahdollisten asukkaidenkin terveyden kannalta, mutta yritykset voivat katsoa sitä myös kustannussäästöjen ja työantajaroolin näkökulmasta. Kun pölyä vähennetään, vähennetään samalla siivouksen tarvetta ja luodaan parempia työolosuhteita. Esimerkiksi kun minimoidaan kvartsipölyksi luokitellun betonihiontapölyn leviäminen, vähennetään silloin pölyn määrää muutenkin työmaalla.

Pölynhallinnan suunnittelussa olisi hyvä ensin selvittää täysin pölyttömät vaihtoehdot kuten valmiiksi leikatut materiaalit tai koteloiminen, sekä suunnitella työprosesseja niin, että pöly poistuisi teknisten laitteiden, kohdepoiston tai veden avulla.

Myös kustannuksia ajatellen on hyvä huomioida mm. pintojen, iv-kanavien ja laitteiden likaantumisen estäminen, remontoinnin kohteena olevien viereisten tilojen siistinä pysyminen sekä mahdolliset turhat kustannukset ylimääräisistä nuohouksista tai aiheettomista palohälytyksistä. Tämän artikkelin loppuosassa on Aluehallintoviraston tuottamia kuvasarjoja hyvistä ja huonoista käytännöistä eri työmenetelmien välillä.

Laitevalinnat ja uudet työmaaimuriluokitukset

Pölyntorjuntaan liittyvissä laitevalinnoissa on ensiarvoisen tärkeää valita käyttötarkoituksen mukaiset laitteet. Käyttämällä oikein mitoitettua alipaineistajaa sekä suodatusteholtaan ja imuriluokitukseltaan soveltuvia työmaaimureita, minimoidaan huoneilmaan pääsevät haitalliset kiteiset piidioksidit.

Markkinoille tulleet uusien imuriluokitustenmukaiset työmaaimurit (L, M ja H) ovat myös herättäneet kysymyksiä. Yleisimmin työmailta löytyy peruskäyttöön tarkoitettu L luokan imuri, minkä suodatin ei välttämättä vastaa vaatimuksia. Betonin-, kiven-, tai muun kvartsipölyä tuottavan materiaalin kohdepoistossa on suositeltavaa käyttää vähintään M -luokiteltua imuria. Hepa suodattimilla varustettuja H -luokan imureita tulisi käyttää etenkin hometta tai asbestia sisältävissä työkohteissa.

ProMart tarjoaa monipuolisesti laitevaihtoehtoja pölyntorjuntaan liittyen. Lisätietoja tarjolla olevista työvälineistä ja tilojen osastointiin liittyvistä tarvikkeista antaa Tuotepäällikkö Henri Manninen p. 045 224 4569, henri.manninen@promart.fi.

Artikkelin lähteet: SLIC ja Aluehallintovirasto, H&H Tuonti Oy, ProMart Oy

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *