ajax-loader

Toimitusehdot

Toimitusehdot lyhyesti:

1. ProMart on tukkuliike ja myymme tuotteita yritysasiakkaille tilimyyntinä. Kuluttajalla on mahdollista ostaa tuotteitamme myymälöistämme, joihin käy maksutavaksi pankkikorttimaksu. Emme vastaanota käteistä rahaa.

2. Tuotetta, jota löytyy varastosta on toimitusaika 1 – 5 arkipäivää. Mikäli tilattu tuote on poikkeuksellisesti päässyt loppumaan varastosta, ilmoitetaan siitä asiakkaalle viipymättä.

3. Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tai tuote on viallinen, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta viipymättä ProMart Oy:n myyntiedustajalle tai asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu(at)promart.fi tai puhelimitse (ark. 8-16 )

4. ProMart Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy ProMart Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta ProMart Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Tarkemmat toimitusehdot

1.1 Toimitusaika

(1) ProMart toimittaa varastovalikoimaan kuuluvat tuotteet 1-5 päivässä päivässä tilauksen tekemisestä.

(2) ProMart toimittaa automaattisesti täydennettävät tuotteet viikossa tilausta seuraavan viikon sovittuna viikkotoimituspäivänä, ellei osapuolet toisin sovi.

1.2 Viivästys

ProMart on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä asiakkaalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tuotteen valmistaja tai se, jolta ProMart tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja ProMartin toimitus tämän johdosta viivästyy, ProMart ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu asiakkaasta tai asiakkaan puolella olevasta seikasta, asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu ProMartin tuottamuksesta, asiakas voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

1.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote sopimuksen mukaisesti luovutetaan asiakkaalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi.

Ellei tuotetta luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu asiakkaasta tai asiakkaan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun ProMart on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

1.4 Takuu ja tuotteen käyttötarkoitukseen soveltuvuus

Myydylle tuotteelle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. ProMart valitsee yhdessä Asiakkaan kanssa mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseen soveltuvan tuotteen. Asiakas vastaa ProMartille antamiensa tuotteen käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2. Hinnoittelu

Tuotteiden hinnat ovat erillisen asiakaskohtaisesti määritellyn ProMartin hinnaston mukaiset. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tuotteille, jotka eivät ole hinnastossa, on määritetty tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta ProMartin kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. ProMartilla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

ProMart pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen asiakkaan maksusuoritusta tai mikäli tuotteen raaka-aine- tai valmistuskustannukset nousevat merkittävästi. Tuotehintojen tarkistusten ja mahdollisten korotusten yhteydessä ProMart esittää mahdollisuuksien mukaan tuotevaihdoksia toisiin vastaaviin tuotteisiin tai asiakas voi ilmoittaa lopettavansa kyseisen tuotteen tilauksen ilman irtisanomisaikaa.

3. Toimitustavat ja omistusoikeuden siirtyminen

– ProMart kuljetus sopimusasiakkaille
– Nouto myymälästä
– Posti ja muut logistiikkakumppanimme

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu ProMartille, ellei erikseen ole toisin sovittu.


4. Maksuehdot ja laskutuslisä

ProMart laskuttaa asiakasta sovitun laskutustavan mukaisesti asiakkaan antamien laskutuspaikkatietojen mukaisesti kerran sovitussa laskutusjaksossa. Laskun maksuaika on 14 päivää, elleivät osapuolet muuta sovi.

Mikäli laskua ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu ProMartista, ProMartilla on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. ProMartilla on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia asiakkaalla ei ole oikeus esittää.

Perimme laskutus ja käsittelykuluna 3 € / koontilasku.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä ProMarttiin.


5. Palautusoikeus ja reklamaatiot

Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

  1. Ennen tuotteen palautusta, asiakkaan on otettava yhteyttä ProMartin myyjään ja sovittava palautuksesta myyjän kanssa.
  2. Asiakkaan on palautettava tuote 14 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.
  3. Asiakkaan on palautettava tuote alkuperäisessä ja virheettömässä pakkauksessa, eikä pakkaukseen saa tehdä merkintöjä tai liimata lähetystarroja.
  4. Hyvitys on 100 % kauppahinnasta, mikäli palautus johtuu ProMartin virheellisestä toiminnasta.
  5. Mikäli palautus ei johdu ProMartista, on hyvitys enintään 80 % kauppahinnasta, mikäli ProMartin myyjä on hyväksynyt palautuksen.
  6. ProMart ei ole velvollinen ottamaan palautuksena vastaan eikä hyvittämään asiakasta varten erikoistilauksesta hankittuja/valmistettuja tuotteita, eikä erikoismittaan katkaistuja tuotteita.
  7. Asiakas vastaa itse palautuskustannuksista, mikäli palautus ei johdu ProMartin virheestä.

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, asiakkaan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä ProMartille kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. ProMartilla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta

6. Vahingonkorvaus

ProMart ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

ProMartin vahingonkorvausvastuu asiakasta kohtaan on rajoitettu määrällisesti kunkin asiakkaalle tehdyn toimituksen määrään.

7. Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Kun tuote on asiakkaan hallinnassa, ProMart ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

(i) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus;

(ii) asiakkaan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

(3) Vastuunrajoitusta ei sovelleta ProMartin syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

(4) Kolmannen osapuolen esittäessä asiakkaalle tai ProMartille tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.


8. Yhteystiedot

ProMart Oy
Muuraintie 1
33960 PIRKKALA

sähköposti: asiakaspalvelu @ promart.fi