Yritys

Historia ja nykytilanne

ProMart Oy on vuonna 2009 perustettu teknisentukkukaupan alalla toimiva yritys. Toiminta aloitettiin Sampo Säilyn toimesta tarjoamalla työvälineitä ja tarvikkeita alihankintateollisuudelle Pirkanmaalla. Jo toisella tilikaudella mukaan tuli rakentamisen tuotteita ja asiakaskunta laajentui myös rakennusteollisuuteen. Toiminnan alusta lähtien mottona on ollut aktiivinen ja lisäarvoa tuottava palveluajatus: Haluamme olla paikanpäällä ratkaisemassa toiminnan tuomia haasteita ja auttamassa teknisissä kysymyksissä.

Yrityksen kasvaessa henkilökohtaisia palvelumalleja on mallinnettu ja rinnalle on kehitetty sähköisiä palveluratkaisuja, jotka hyödyttävät jo satojen asiakkaidemme ostamisen ja logistiikan prosesseja. ProMart toimii nykyisin kuudella paikkakunnalla Suomessa ja työllistää yli 60 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi viimeksi päättyneellä tilikaudella 17,5 milj €.

Palvelu

ProMart palvelee asiakkaita henkilökohtaisilla, sähköisillä ja logistisilla palvelumalleilla. Kaikki palvelumallit on luotu yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakkaita varten. Asiakaskohtaiset palvelumallit sisältävät mm. hyllyyn kantamista, teknistä neuvontaa, työvälineiden huoltoa, sähköisiä tilauskanavia, kulujen optimointia ja raportointia. Huolehdimme kulutustavaroiden lisäksi aikaa ja vaivaa aiheuttavien pientavaroiden hankinnasta ja toimituksesta. Palvelumme avulla yritykset saavat tilaamisen ja pientavaralogistiikan toimintoja karsittua tai kokonaan ulkoistettua.

Tuotevalikoima

Tuotevalikoima kattaa teollisuuden, rakentamisen, korjaamoiden ja kunnossapidon tarpeet kokonaisvaltaisesti. Valikoima koostuu vahvojen ja tunnettujen merkkien ja toimittajien tuotteista, jotka ammattilaiset ovat jo kokeneet toimiviksi ja luotettaviksi. Varastovalikoimassamme on n. 20 000 nimikettä ja valikoima laajenee asiakastarpeiden mukaan. Lähes koko varastotuotevalikoima on rakennettu yhdessä asiakkaiden kanssa asiakastarpeiden pohjalta. Merkkituotteiden lisäksi ProMartilla on oma rekisteröity tarviketuotemerkki Kranit.

Asiakastyytyväisyys 

Yrityksen tavoitteena on lisäarvoa tuottava palvelukokonaisuus ja tyytyväiset asiakkaat. ProMart mittaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden sitoutumista palvelun käyttämiseen NPS menetelmällä (Net Promoter Score). Menetelmä perustuu asiakkaalle esitettävään kysymykseen, kuinka todennäköisesti suosittelet yritystä ystävillenne ja kollegoillenne. Menetelmässä erinomainen taso saavutetaan NPS luvun ylittäessä 50. ProMart on saanut NPS luvuksi 85, mitä pidetään erittäin hyvänä. Mittauksessa käytetään ulkopuolista kumppania ja se toteutetaan puhelinhaastatteluna.

Arvot

Yrityksemme arvot – Rehellisyys – Jatkuva kehittyminen -  Yhdessä menestyminen -  vaikuttavat vahvasti työn tekemiseen ProMartissa. Ne ohjaavat koko henkilökunnan toimintaa niin asiakkaiden, toimittajien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

1. Yhdessä menestyminen
Yhdessä menestyminen on liiketoimintamme perusajatus. Tavoitteena on pitkäjänteinen menestyksekäs yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä saumaton yhteistoiminta oman henkilökunnan keskuudessa. Toimintamme lähtökohta on että se on asiakkaalle taloudellisesti kannattavaa toiminnan tehokkuuden parantuessa. Olemme sitoutuneet toimimaan asiakkaan parhaaksi etsimällä ratkaisuja toiminnan tuomiin haasteisiin, optimoimalla varastonkiertoa sekä noudattamalla johdonmukaista hinnoittelua.

2. Rehellisyys
Rehellisyys yrityksen perusarvona on meille itsestäänselvyys. Rehellisyys ja avoimuus ja sitä kautta syntyvä luottamus ovat pitkäjänteisen yhteistyön edellytyksiä niin asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa unohtamatta muitakaan sidosryhmiä.

3. Jatkuva kehittyminen
Yritysmaailma on jatkuvassa muutoksessa. Menestyksekkään yhteistyön turvaaminen vaatii meiltä jatkuvaa kehittymistä. Tämä vaatimus koskee yrityksemme toimintamalleja, tietojärjestelmiä, organisaatiota ja henkilökuntaa. Pyrimme tuottamaan asiakkaillemme mahdollisimman suuren hyödyn muuttuvissa tilanteissakin.

Copyright © 2017 Promart