Työkaluleasing

ProMart työkaluleasing on työvälineiden kokonaisvaltaiseen hallintaan ja rahoitukseen tarkoitettu palvelu. Palvelu mahdollistaa yrityksen työvälineiden ja materiaalien käsittelyyn liittyvän kaluston kokoamisen samalle laskulle. Työkaluleasing voidaan aloittaa esimerkiksi yhdellä työvälineellä ja laajentaa sopimusta tarpeen mukaan. 

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Se soveltuu erityisen hyvin yritysten työvälineiden, teollisuuskalusteiden, korjaamolaitteiden ja muiden teollisuudessa, rakentamisessa tai korjaamoilla käytettävien tuotteiden rahoittamiseen, kun laitteiden teknistaloudellinen käyttöikä on lyhyt ja kun yrityksesi ei halua sitoa varojaan omistamiseen.

 Vuokraamalla asiakas saa tuotteen ja rahoituksen samalla kerralla myyjäliikkeen kautta. 
• Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia ja rahoituksen suunnittelua. 
 Rahoitettu laite toimii pääasiallisena vakuutena, jolloin vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön. 
• 
Vuokraamalla asiakkaan on helppo pitää laitteisto ajan tasalla. 
• 
Ei sido pääomia. 
 Asiakas maksaa vain laitteiden käyttämisestä, ei omistamisesta. 
 Vuokra on kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävä kulu. 
• Kuukausivuokra sisältää aina laitevakuutuksen.

PALVELUN SISÄLTÖ

Rahoitus
Leasingrahoituksella yrityksen pääomat vapautuvat muun liiketoiminnan käyttöön ja asiakas maksaa vain laitteidein käyttämisestä, ei omistamisesta.

Takuuhuolto palvelu
Takuukorjaukseen tulevat laitteet hoidamme kuntoon ja takaisin asiakkaalle ilman kustannuksia. Kaikilla vuokrattavilla tuotteilla on vähintään vuoden valmistusvirhetakuu. Lisäpalveluna tarjoamme lainalaitteen huollon ajaksi.

Laiterekisteri
Laiterekisterissämme on kirjattuna kaikki yritykselläsi leasingvuokralla olevat tuotteet/laitteet. Rekisteristä saadaan ylläpitoraportti, josta näkee mm. jäljellä olevat vuokra-ajat laitekohtaisesti. Laitteet kirjataan rekisteriin sarjanumerokohtaisesti.

Laiteturva
Kun työkalu putoaa tai varastetaan, ei hätää, sillä kaikki palvelun piiriin kuuluvat laitteet ovat vakuutettu varkauksien ja vahinkojen varalta.

Vaihto uusiin laitteisiin
Kun laitteen sopimuskausi on loppumassa, tarjoamme uutta laitetta vanhan tilalle. Kalustosi pysyy nykyaikaisena ja sen hetkiset vaatimukset täyttävänä. Voit halutessasi lunastaa vanhan laitteesi omaksesi.

Copyright © 2017 Promart