ajax-loader

Bästa servicen för proffs

Personliga tjänster

Som kund hos ProMart sparar du tid, pengar och nerver. Vi tar hand om såväl konsumtionsvaror som tids- och arbetskrävande uppköp och leveranser av småvaror. Genom vår tjänst kan du minska på eller helt utkontraktera beställningar och småvarulogistik.

Teknisk kompetens

Vår representant finns på platsen med kunden, löser utmaningar som verksamheten medför och betjänar kompetent i tekniska frågor. Med representanten kan vi säkerställa produktiviteten vid era byggplatser, er arbetssäkerhet och -trivsel, verktygens tillförlitlighet samt en heltäckande administration av kostnaderna.

Hyllsorteringsservice

I hyllsorteringsservicen bestämmer vi tillsammans med klienten lager- och påfyllningsmängder för utrustningen utgående från konsumtionsbehov. Lagersituationen följs med hjälp av regelbundna klientbesök och det görs påfyllningar enligt behov. Alla produkter i vår hyllsorteringsservice är även våra egna lagerprodukter, vilket innebär att leveranstiden också i överraskande situationer är mycket kort. Kontakten mellan klienten och ProMart går problemfritt, då samma försäljningsrepresentant sköter hela servicekedjan.

ProMart-butiker

ProMart-butikerna ligger i Birkala och Vanda. Butikerna har en kompetent personal, och du kan även komma överens om möten med våra tekniska försäljare i butikerna.

Förutom butikerna har ProMart även uthämtningslager i samband med försäljningskontoren i Åbo, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg.

Sortimentet i butikerna har byggts utgående från klientbehoven inom byggande och industri.

Elektroniska tjänster

Till våra elektroniska tjänster hör mobilappen med apparatregister, nätbutiken samt självservicebutiken EasyMart. Våra elektroniska tjänster anpassas till klientens storlek och behov.

De elektroniska tjänsterna stödjer den servicehelhet som vår egen representant producerar. Vår representant hjälper er med att hitta en servicehelhet som er verksamhet kan dra nytta av, handleder med att ta den i bruk och skapar andra nödvändiga funktioner inom tjänsten. Tjänsterna är till nytta för såväl egenföretagare som större aktörer.

Självservicebutiken EasyMart

EasyMart är en fritt flyttbar automatbutik som kan tas in i produktionslokaler, föras till industriområden och byggplatser i en container eller placeras i affärsfastigheter, just där arbetet utförs.

Servicen minimerar behovet att lämna byggplatsen och möjliggör omedelbar tillgänglighet av varorna även vid långsamma trafikförbindelser. Användarna kan logga in i butiken dygnet runt med sitt personliga nyckelkort. Systemet identifierar automatiskt de samlade produkterna och antecknar dem i användarens uthämtningar. Det är lätt att följa med konsumtionen av varorna person- och byggplatsspecifikt, då kostnaderna automatiskt riktas som önskat.

ProMarts hyllsorterare kompletterar produktsortimentet i butiken enligt bestämda alarmgränser. Expertförsäljaren ser till att butiken och servicekonceptet fungerar och uppdaterar vid behov produktsortimentet. Det är lätt, behagligt och kostnadseffektivt att använda EasyMart.

 

Mobilapp och nätbutik

ProMart-nätbutiken och mobilappen är verktyg för beställningar, anordningsförvaltning, uppföljning av konsumtion och rapportering. Appen kan laddas ner från appbutiker. Med hjälp av appen antecknar man produktuttag från klientlagret så klienten kan rikta sina kostnader enligt önskan och produktkompletteringar kan automatiseras i klientlagret.

Enhetsregister

ProMarts enhetsregister är en lättanvänd app för hantering av utrustning. Appen visar dig aktuella uppgifter om anordningarna samt underhållshistorien. Appen skickar automatiska underhållsinbjudan för anordningar som kräver regelbundna granskningar. Användaren kan lägga till hela sin utrustning i registret.

Elektroniska verktyg och anordningar som köpts hos ProMart antecknas automatiskt i registret och de flesta varumärken av elektroniska verktyg får förlängd garanti utan separata registreringar. Om anordningen går sönder, kan underhållsbegäran skickas från anordningskortet utan separat kontakt. Anordningarna kan placeras enligt kostnadsplatsen, användaren eller till exempel registernummer. Anordningslistor kan skrivas ut från anordningsregistret till exempel för inventering.

Logistiska tjänster

Går montörernas arbetstid åt till utrustningsköpbesök?

Våra logistiska tjänster är en del av servicehelheten som främjar klienternas arbete utomlands, så arbetstiden inte går åt till att hämta utrustning från butiker.

Den centrala faktorn i produktionen, byggplatserna, verkstäder och underhåll är att kunna arbeta oavbrutet. För att möjliggöra ett oavbrutet arbete behövs fungerande verktyg och leverans vid rätt tidpunkt.

Byggplatsservice

Med hjälp av byggplatsservicen kan man minimera utrustningsköpbesök, byggplatserna följer tidtabellerna och arbetet löper som det ska. Vi kan göra enskilda produktionsleveranser till byggplatserna enligt behov medan bygget framskrider eller placera ett klientlager på byggplatsen för allmänna behov. Klientlagret innehåller den allmännaste byggplatsutrustningen från kaffepaket till betongskruvar.

Verktygsförpackningar

Vi samlar individuella verktygslådor och bilverktygshelheter för montörer eller enheter, med verktygsvarumärken och modeller som klienten föredrar. Med hjälp av denna tjänst får du alla verktygen från en och samma plats och till ett och samma konkurrenskraftiga pris.

Byggplats- och småvaruförpackningar

När tillverkaren eller den produkten tillverkas för skaffar mindre utrustning centraliserat, behövs färre utrustningsköpbesök av montörer för att skaffa fästelement och andra eventuella redskap. Detta främjar kvalitetskontrollen och säkerställer att man i de olika arbetsskedena använder godkända och ändamålsenliga fästelement och byggutrustning. Utrustningsförpackningarna levereras enligt klientens masskalkyl.

Det är lätt och smidigt att beställa utrustningsförpackningar. Vid behov har produkterna specificerats i följebrevet enligt arbetsskede.

Högkvalitativt byggande vid varje skede på byggplatsen!

Andra tjänster

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med klienterna och är öppna för nya servicebehov. Förutom våra personliga, elektroniska och logistiska tjänster erbjuder vi uthyrning av verktyg med hjälp av leasingservicen, granskar klienternas fallskydd och lyftutrustning, markerar arbetskläder vi säljer och låter underhålla anordningar som kräver underhåll.

Verktygsleasing

Verktygsleasing lämpar sig särskilt bra för finansiering av företagens verktyg, industriutrustning, verkstadsanordningar och andra produkter som används i industri, byggande eller verkstäder, när anordningarnas livslängd är kort och ditt företag inte vill binda sina medel till ägande.

  • Med hjälp av leasingservicen får klienten produkten och finansieringen samtidigt från försäljarföretaget.
  •  Att komma överens om leasingavgifterna på förhand underlättar budgetering och planering av finansieringen.
  • Den finansierade anordningen utgör den huvudsakliga garantin, så garantierna befrias till annat bruk.
  • Hyrning gör det lätt för klienten att hålla sina anordningar aktuella.
  • Binder inte kapital. 
  • Klienten betalar endast för användningen av anordningarna, inte för ägandet.
  • Leasingavgiften är en avdragsgill kostnad i bokföring och beskattning.
  • Leasingavgiften innehåller alltid försäkringen för anordningen.

Arbetsklädtryck

Logor som trycks i arbetskläder är ett förmånligt och effektivt sätt att informera om företaget.

Trycken och broderingarna kan utföras som en- eller flerfärgade. Personliga arbetskläder kan även markeras med arbetstagarens namn.

Som snabbast kan klientens logo tryckas i arbetsklädseln i samband med klientens butikbesök.

Underhålls- och inspektionstjänster

Vi hämtar klientens anordningar som behöver underhåll och återlämnar dem i fungerande skick.

Vår underhållsservice sköter underhållet för våra klienters verktyg oberoende av märket och köpplatsen. Vår underhållsservice tar även hand om periodiska besiktningar av personlig skyddsutrustning och lyftutrustning.